OFERTA

Oferta firmy ELEKTROINTEGRATOR:

 • inwentaryzacja obiektu, doradztwo techniczne i projektowanie
 • kompletacja i koordynacja dostaw materiałów i urządzeń
 • doposażanie szafek obwodów wtórnych rozdzielnic SN
 • prefabrykacja rozdzielnic, szaf sterowniczych i zabezpieczeniowych
 • prefabrykacja kontenerowych stacji transformatorowych w wykonaniu niestandardowym
 • retrofit obwodów pierwotnych i wtórnych pól rozdzielni SN
 • montaż instalacji i urządzeń nn/SN/WN (w tym GIS 110kV pod nadzorem)
 • konfiguracja i parametryzacja elektroenergetycznych przekaźników zabezpieczeniowych (SIEMENS, ALSTOM, SCHNEIDER, ELKOMTECH, itp.)
 • badania odbiorcze i okresowe EAZ testerem OMICRON
 • badania i pomiary pomontażowe, prace regulacyjno - rozruchowe
 • rozruch instalacji i urządzeń elektroenergetycznych nn/SN/WN z przekazaniem        do eksploatacji
 • diagnostyka komór próżniowych wyłączników SN

Dusponujemy sprzętem pomiarowym uznanych producentów: OMICRON, KoCoS, FLUKE, CHAUVIN ARNOUX, ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA, itp.