REALIZACJE

Wybrane realizacje - przekrój realizowanych zadań:

 • SE Pelplin - konfiguracja, badanie i uruchomienie zabezpieczeń dla rozdzielni 400/220/110kV (w realizacji)
 • SE Stanisławów - konfiguracja, badanie i uruchomienie zabezpieczeń rozdziny Siprotec w polu linii 400kV dla firmy SIEMENS
 • SE Byczyna - prefabrykacja szaf LCC dla GIS 220kV
 • Elektrownia Wodna Dębe - dostawa i zabudowa przekładników kombinowanych 110kV w torach wyprowadzenia mocy (w realizacji)
 • SE Sanok - konfiguracja, sprawdzenie i uruchomienie układu zabezpieczenia            szyn - ZSZ i LRW dla rozdzielni 110kV 
 • SE Łódź Fabryczna - montaż rozdzielni GIS 110kV pod nadzorem firmy ALSTOM
 • SE Łódź Fabryczna - prefabrykacja, montaż na obiekcie i okablowanie szaf sterowania polami rozdzielni GIS 110kV dla firmy ALSTOM
 • KWB Bełchatów - doposażenie, zabudowa i uruchomienie rozdzielnicy 6kV              NX PLUS C wraz z konfiguracją i badaniem zabezpieczeń Siprotec dla firmy SIEMENS
 • NGK Dąbrowa Górnicza - wykonanie obwodów wtórnych, wykonanie układu SZR oraz konfiguracja zabezpieczeń rozdzielnicy 20kV typu 8BT1 produkcji SIEMENS
 • Nowa Elektrociepłownia ZAK - wykonanie obwodów wtórnych rozdzielnicy generatorowej 6kV typu NX AIR P produkcji SIEMENS
 • KGHM - konfiguracja, badanie i uruchomienie zabezpieczeń rodziny Siprotec           w polach rozdzielni 6kV i 110kV
 • Ferrero - konfiguracja, badanie i uruchomienie zabezpieczeń rodziny Siprotec           w polach rozdzielni 15kV
 • ArcelorMittal Kraków - przegląd serwisowy oraz badanie komór próżniowych wyłączników 6kV typu 3AF produkcji SIEMENS
 • ArcelorMittal Warszawa - konfiguracja, badanie i uruchomienie zabezpieczeń
 • EC Gdańsk - montaż 29-polowej rozdzielnicy 6kV typu e2ALPHA